Info voor nieuwe leden

Liever Den Haag? Ga voor meer informatie naar hvvfootballfactory.nl

Come and be a Factorian!

 

 

 

Beste Factorian,

Leuk dat je lid bent van Football Factory! Om het wat makkelijker voor je te maken hebben wij hier voor jou alvast wat punten die voor jou misschien nog onbekend zijn.

 1. Regels van de club en het USC

Lees goed de regels van de club en het USC door. Deze regels zijn te vinden op deze website en www.uscleiden.nl. Aangezien we in verband met verbouwing ons momenteel op het sportpark van Lugdunum bevinden, graag ook de volgende informatie doorlezen: Normen en waarden bij Lugdunum – LVV Lugdunum. 

 1. Contributie

Ter verduidelijking van de contributie zullen wij nogmaals uitleggen hoe de contributie precies in elkaar zit. Het totale bedrag van een volledige contributie is €255,-. Van dit bedrag zal jaarlijks €191,90 naar het USC gaan, wat de leden van Football Factory tevens toegang geeft voor het USC mits het lid student aan de Universiteit Leiden of Hogeschool Leiden is. Met het overige bedrag betalen wij de KNVB en andere zaken rondom de club.

 1. Trainingen

Als je met een heel team lid wordt bij Football Factory, wordt een afspraak gemaakt wanneer jullie kunnen trainen. Wij zorgen indirect door het USC voor dopjes, ballen en hesjes waar jullie gebruik van kunnen maken tijdens de trainingen en wedstrijden. Deze spullen zullen in een hok worden gedaan die jullie toegewezen krijgen. Jullie kunnen deze spullen zelf uit het hok halen voor de traingen. Om de ballen op te pompen staat er in het hok een elektrische ballenpomp (met gebruiksaanwijzing).

Jullie hebben de keuze om zelf iemand aan te wijzen die het leuk lijkt om trainingen te geven. Mocht niemand in jullie team dit willen doen, neem dan contact op met ons zodat wij wat voor jullie kunnen regelen. Op websites zoals https://www.voetbaloefenstof.com/index.htm staan een hoop goede oefeningen die jullie zouden kunnen gebruiken voor de trainingen.
Na de training verwachten wij dat jullie de spullen netjes terug stoppen in het hok en dat jullie de goals die op het veld staan, weer netjes terug zetten of inklappen.

 1. Wedstrijden

Thuis spelen
Het speelschema voor het seizoen kun je terugvinden op www.voetbal.nl (er is ook een app). Hier kun je ook de standen op vinden. Tenues voor de wedstrijden worden geregeld vanuit de club. Wanneer je thuis speelt tegen een team die dezelfde kleur tenues heeft, wordt van de thuisspelende ploeg verwacht om een ander shirt te regelen. Deze andere tenues zijn in het algemene locker te vinden. Voor verdere vragen is het mogelijk contact op te nemen met Geert.

Mocht je het eerste team zijn dat op die dag speelt, dan wordt er verwacht dat jullie de cornervlaggen op het veld zetten. Deze cornervlaggen zijn te vinden in het hok. Mocht je het laatste team zijn dat op die dag speelt, dan wordt er verwacht dat jullie de cornervlaggen van het veld halen en terug leggen in het hok.

Uit spelen

Wanneer je uit speelt, wordt er verwacht dat jullie zelf vervoer regelen naar die desbetreffende club. Elk jaar wordt aan de KNVB doorgegeven dat wij studenten zijn en of er rekening kan worden gehouden met de afstand. Vergeet geen ballen mee te nemen om mee te spelen.

Wedstrijd verplaatsen

Elk seizoen heeft het team recht op 1 snipperwedstrijd. Dit betekent dat je als team 1 keer per seizoen een wedstrijd kan annuleren. Dit moet je dan uiterlijk maandag aangeven bij het bestuur omdat de KNVB dinsdag voor 12 uur ’s middags moet worden bericht hierover.
Wedstrijden verplaatsen in overleg met het andere team kan altijd. Mocht je om redenen de wedstrijd niet kunnen spelen, neem dan contact op met andere team en doe meteen een voorstel voor een andere datum. Wanneer beide teams hiermee akkoord gaan, kan via het bestuur de wedstrijd worden verplaatst.

Spelregeldiploma
Van nieuwe voetballers zal worden verwacht dat zij een spelregeldiploma halen. Dit diploma is nodig om wedstrijden te spelen. Informatie over het behalen van deze diploma zal je automatisch worden toegestuurd door de KNVB.

Wedstrijdzakenapp
Voor het begin van de wedstrijd dient de aanvoerder/coach van het team de teamselectie in de wedstrijdzakenapp van de KNVB vast te leggen. In de app moeten de spelers die wedstrijd spelen worden geselecteerd, moet er een aanvoerder worden aangewezen en moet er een assistent-scheidsrechter worden ingevuld (speler van het team). Pas als het formulier is geaccordeerd door de desbetreffende scheidsrechter of het desbetreffende bestuur van de club kan er een eindstand worden ingevuld. Het is dus van belang dat dit document op tijd klaar staat. Voor informatie over inloggegevens of andere vragen kan contact op worden genomen met het bestuur.

 1. Scheidsrechters 

Voor de heren geldt dat elk team verplicht is om te fluiten voor wedstrijden van andere teams in het seizoen. Door het bestuur zal een fluitschema worden gemaakt waarin zal staan welk team welke wedstrijden moet fluiten. Elk team moet even vaak fluiten. Onderling ruilen is toegestaan in overleg met het bestuur.
Van de scheidsrechter wordt verwacht dat hij/zij 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd klaar staat op veld. Een scheidsrechtertenue, fluitje en vlaggen voor de assistent-scheidsrechters zijn te vinden in het materiaalhok. De locker en code ervan zullen jullie een dag van te voren ontvangen van één van de bestuursleden. Ook is het toegestaan om te fluiten in eigen kleding. Wanneer je als tweede moet fluiten, kun je de spullen van de scheidsrechter ervoor overnemen (mits het geen KNVB-scheidsrechter is). Als je de laatste scheidsrechter van de dag bent wordt verwacht dat je de spullen weer netjes terug in de locker legt. De eindstand van de wedstrijd kan aan het bestuur doorgeven worden.
Wees gerust, deze informatie zal, wanneer je moet scheidsen, een paar dagen voor de wedstrijd door het bestuur nogmaals naar jou toe worden gestuurd.

 1. Commissies en activiteiten

Naast voetballen blijven wij natuurlijk gewoon studenten/alumni die wel van een biertje houden naast het veld. Door het jaar heen zal Football Factory activiteiten organiseren waarvoor jij je kan inschrijven. Deze activiteiten zullen op de site te vinden zijn en zullen wij ook nog extra bij jullie promoten. Geniet er ook van om een Factorian te zijn naast het veld en neem al je teamgenoten mee!

Vind je het leuk om te helpen met het organiseren van deze activiteiten als lid van de activiteitencommissie, wil je helpen met het vinden van sponsoren als lid van de acquisitiecommissie of wil jij iets toevoegen aan ons bestuur, neem dan contact met ons op! Ben je gewoon benieuwd of één van deze dingen iets voor jou kan zijn, vraag dan gerust naar meer informatie!

Met deze informatie hopen wij jullie al wat meer Factorian te laten voelen en om wat meer duidelijkheid te creëren. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust en dan hopen wij je zo snel mogelijk antwoord te geven. Wij wensen je een prettig seizoen en veel voetbalplezier!

Met Factoriaanse groet,

Bestuur LVV Football Factory

Lees meer over ons privacybeleid

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27319427. Hierna te noemen Football Factory. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: 

– de website www.lvvfootballfactory.nl bezoekt;

– de website www.hvvfootballfactory.nl bezoekt;

– lid wordt bij onze vereniging;

– via het contactformulier contact met ons opneemt;

– deelneemt aan een activiteit/evenement dat door ons wordt georganiseerd. 

1.2 Wij verzamelen daarbij (in ieder geval) de volgende (persoons)gegevens: 

– NAW-gegevens;

– Telefoonnummer;

– Geboortedatum;

– Geslacht;

– Email-adres

– Rekeningnummer

– Pasfoto’s;

– Lidmaatschapsnummer

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): 

– het lidmaatschap te effectueren;

– nieuwsbrieven te verzenden;

– contact met u op te nemen of te onderhouden;

– de dienstverlening te verbeteren;

– de website te optimaliseren;

– activiteiten en/of evenementen te organiseren;

– sponsorcontracten te kunnen afsluiten;

– ledenwerving;

– het uitvoeren van overeenkomsten (benodigd voor de verenigingsdoeleinden); 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR 

2.1 U kunt contact opnemen met info@lvvfootballfactory.nl voor: 

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; 

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; 

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens; 

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Football Factory. 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
  • Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 
 1. DERDEN 

4.1 Wij verstrekken (mogelijk) uw gegevens aan de volgende derden: 

– Universitair Sportcentrum Leiden;

– Universiteit Leiden;

– KNVB;

– SPONSOREN 

Deze derden gebruiken de gegevens voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 1.3. 

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. 

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen. 

 1. INWERKINGTREDING

7.1 Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018 en zal na deze datum blijven gelden.

Namens het bestuur van Football Factory.  

25 mei 2018 

Lees meer over ons gedragsregels

 “Be a part of the team, not a part of the problem”

Gedragsregels spelende leden

 1. Leden zijn tijdig aanwezig op de trainingen en de wedstrijden.
 2. Bij verhindering van trainingen en wedstrijden dient het lid zich tijdig afmelden bij trainer en/of begeleider.
 3. Bij verhindering van het gehele team dient dit voortijdig, uiterlijk de dinsdag voor de wedstrijddatum, aan de wedstrijdsecretaris te worden doorgegeven.
 4. Bij aankomst zet je je fiets in de daarvoor bestemde rekken. Zorg ervoor dat de ingang vrij blijft voor hulpdiensten!
 5. Ieder lid houdt zich aan de kleedkamerindeling.
 6. Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijden, blijf niet langer dan noodzakelijk in de kleedkamer achter.
 7. Houd de kleedkamers schoon, laat geen rommel achter.
 8. Wees zuinig op de materialen van de vereniging.
 9. Roken is niet toegestaan in de gebouwen op het complex.
 10. Niet met voetbalschoenen de kantine betreden.
 11. Incidenten en rode kaarten tijdens een wedstrijd moeten door de aanvoerders en/of begeleiders direct na afloop van de wedstrijd gemeld worden bij de wedstrijdcommissaris.
 12. De interne tuchtcommissie kan het lid en/of gehele elftal uitnodigen op de maandag daarop om ze te horen en evt. sancties uit te spreken.
 13. Alcoholgebruik langs de lijn is niet toegestaan; wel op het daartoe bedoelde terras.
 14. Correct gedrag naar anderen toe (tegenstander en scheidsrechter inbegrepen). Pest-, kleinerend- en ander negatief gedrag wordt niet getolereerd. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (natrappen, slaan, spugen etc.) zullen hierop worden aangesproken en waar nodig disciplinair worden gestraft.
 15. Boetes opgelegd door de KNVB (bijvoorbeeld n.a.v. ontvangen gele en/of rode kaarten) dienen door de leden zelf betaald te worden.
 16. Aan de strafmaatregelen/sancties door KNVB en/of bestuur opgelegd dienen de leden zich te houden.
 17. De contributie dient voor aanvang van de het nieuwe seizoen voldaan te zijn. Als peildatum wordt 1 oktober gehanteerd. Als er voor 1 oktober niet is voldaan, is men niet speelgerechtigd en volgt er na 2 weken een herinnering. Heeft men eind oktober nog niet betaald, dan wordt een extern incassobureau ingeschakeld en worden alle extra kosten die gemaakt worden bij het lid in rekening gebracht.
 18. Om ervoor te zorgen dat de thuiswedstrijden bij LVV Football Factory goed en gezellig kunnen verlopen, zullen alle leden hun steentje bij dienen te dragen. In beginsel zijn alle herenteams verantwoordelijk voor het aanleveren van voldoende scheidsrechters en de damesteams voor barpersoneel. De teamcaptains zullen hier een schema voor communiceren en uiteraard mogen de rollen ook omgedraaid worden indien er vrouwelijke scheidsrechters of mannelijke bartenders zijn.

 

Gedragsregels leden en bezoekers

 1. Het meenemen van alcohol is niet toegestaan bij het betreden van het sportpark. Alcohol buiten de kantine is alleen toegestaan op het daartoe bestemde terras.
 2. In de kantine wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 3. Drugsgebruik op het sportpark is niet toegestaan.
 4. Het is verboden te roken in de kantine, business-ruimte, bestuurs-, commissie-, ontvangst- en kleedkamer.
 5. Blijf buiten de veldafrastering.
 6. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, personeel en supporters/toeschouwers van beiden verenigingen.
 7. Veroordeel elk gebruik van geweld zowel binnen als buiten de lijnen.
 8. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.

 

Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan bovengemelde gedragsregels en niet-leden kunnen de toegang tot het complex worden ontzegd.

Waarom lid worden?

Ben jij op zoek naar een nieuwe voetbalclub in de mooiste studentenstad van Nederland, waar oog is voor voetbal én gezelligheid? Dan ben jij bij LVV Football Factory aan het juiste adres! Als grootste studentenvoetbalvereniging van Leiden zorgen wij ervoor dat iedere student een passend team vindt om met plezier deze mooie sport uit te kunnen oefenen. Alleen trainen? Geen probleem. Graag serieus aan de slag? Doe dan mee met selectietrainingen. Ben je juist op zoek naar ontspanning en met vrienden bijeenkomen om een balletje te trappen? Richt dan je eigen team op of voeg je bij bestaande teams.
We hebben teams van alle niveaus! Beginnend voetballer of aanstormend talent! Voor een ieder is er een mogelijkheid om Factorian te worden

Liever Den Haag? Ga voor meer informatie naar hvvfootballfactory.nl

Onze Abonnementen

Alleen Trainen?
€18,10 (ex. USC abonnement: €191,90) 

Wil jij enkel doordeweeks meetrainen en niet in het weekend meedoen met wedstrijden, dan is dit pakket beschikbaar voor jou. Wel is het van belang dat je bent aangesloten bij het USC. 

 

Volledig Lid
(USC Abonnement + Voetbal)
€255

Wil jij trainen, wedstrijden spelen en gebruik kunnen maken van de USC-faciliteiten, kies dan voor dit pakket. Dit pakket bestaat uit: KNVB-lidmaatschap, training en een sportabonnement bij het USC.

 Ben je Alumni? Kies dan ook voor dit pakket!

Ik heb al een USC abonnement?
€63,10

Heb je al een USC abonnement en wil je graag voetballen, dan is een Football Factory abonnement nog maar een klein bedrag per jaar!

 

Club Sponsors

Lid worden van LVV Football Factory?

Ben jij op zoek naar een nieuwe voetbalclub in de mooiste studentenstad van Nederland, waar oog is voor voetbal én gezelligheid? Dan ben jij bij L.V.V. Football Factory aan het juiste adres! Wij staan voor gezelligheid, feesten en activiteiten, maar ook voor voetbal op niveau, sportieve uitdagingen op het veld en op het tv-scherm en sportieve activiteiten zoals een jaarlijks toernooi in China. Ben je nog niet overtuigd? Neem contact met ons op en train mee met één van onze teams! Hopelijk tot snel.

Liever meevoetballen in Den Haag? Ga voor meer informatie naar hvvfootballfactory.nl